Over de stichting

De Stichting Sjoerd de Vries wil het werk van de kunstenaar Sjoerd de Vries (1941-2020) traceren, inventariseren en documenteren. Informatie over zijn oeuvre wordt bewaard in een omvangrijke database die vele honderden werken omvat. De Stichting streeft naar het onder de aandacht brengen (en houden) van het werk van Sjoerd de Vries, vanwege het belang van en de waardering voor zijn authentieke oeuvre en onderscheidende signatuur.

De Sjoerd de Vries Stichting is een initiatief van publiciste Susan van den Berg die onderzoek deed naar het leven en werk van de kunstenaar Sjoerd de Vries. Zij is de auteur van ‘Sjoerd de Vries – Heimwee naar de toekomst’, de catalogus die verscheen bij de overzichtstentoonstelling van de kunstenaar die van 15 oktober 2016 tot en met 8 januari 2017 in Museum Belvédère is gehouden.

Het onderzoek wordt na deze publicatie en expositie voortgezet, want het oeuvre van De Vries is nog niet volledig geïnventariseerd. Het streven is om op termijn tot een oeuvrecatalogus te komen.

Daarnaast fungeert de stichting als aanspreekpunt voor een ieder die meer informatie over de kunstenaar nodig heeft.

 

Ernst Bruinsma, voorzitter

Marita de Jong, secretaris

Geart de Vries, penningmeester

Wim Anker

Paul Kluitenberg

Emailadres contactpersoon: marita.de.jong@gmail.com

info@stichtingsjoerddevries.frl / 06 44 48 85 66

bank NL54 RABO 0313 249040