Catalogi

1973

Theun de Vries, Sjoerd de Vries, Franeker.

1980

Betty van Garrel, Sjoerd de Vries – schilderijen en tekeningen, Leeuwarden.

1983

Peter Karstkarel, Sjoerd de Vries, Den Haag.

1984

P.B. van Voorst van Beest, Sjoerd de Vries, Den Haag.

1990

Niels Westra, Sjoerd de Vries – depressie ’89-’90, Leeuwarden.

1992

Margriet Oostra, Sjoerd de Vries – op het scherp van de snede, Gersloot.

1995

Thom Mercuur, Sint Petersburg, Gersloot, pp. 12-20.

1996

Thom Mercuur en Sjoerd de Vries, Sjoerd de Vries, Gersloot.

1998

diverse auteurs (o.a. Marius Aalders, Martin van Amerongen, Marita de Jong en R .H. Stutterheim), In Opdracht, Gersloot.

1998

Bas Roodnat, Het ongelijk van de kunstgeschiedenis en de Friese connectie, Beesd, ongepagineerd.

2000

diverse auteurs (o.a. Hans de Jong, Marita de Jong, Thom Mercuur en Rink van der Velde), De Deelen, Gersloot, pp. 100-123.

2003

Rudy Hodel, Sjoerd de Vries, Den Haag.

2007

diverse auteurs (o.a. Jan Abrahamse, Susan van den Berg, Bernlef, Ernst Bruinsma en Yme Kuiper), De Deelen, Heerenveen-Oranjewoud, pp. 25-51.

2008

Marita de Jong, Veertien schilders uit de Belvédère, Leeuwarden, pp. 152-163.

2011

Willem Winters, Sjoerd de Vries – een verhaal zonder eind, Leeuwarden.

2014

Susan van den Berg, Sjoerd de Vries en de Deelen, Gersloot.