Catalogi

1973

Theun de Vries, Sjoerd de Vries. Museum ’t Coopmanshûs, Franeker.

1980

Betty van Garrel, Sjoerd de Vries, schilderijen en tekeningen. Fries Museum, Leeuwarden/Arnhems Gemeentemuseum/Kunstruimte Heerenveen.

1983

Peter Karstkarel, Sjoerd de Vries. P.B. van Voorst van Beest, Den Haag.

1984

P.B. van Voorst van Beest, Sjoerd de Vries. P.B. van Voorst van Beest Gallery, Den Haag.

1990

Niels Westra, Sjoerd de Vries. Depressie ’89-’90. Holland Pers, Leeuwarden.

1992

Margriet Oostra, Sjoerd de Vries. Op het scherp van de snede. De Drijvende Dobber, Gersloot.

1995

Thom Mercuur, Sint Petersburg, Gersloot, pp. 12-20.

1996

Thom Mercuur & Sjoerd de Vries, Sjoerd de Vries. De Drijvende Dobber, Gersloot / Singer Museum, Laren.

1998

diverse auteurs (o.a. Marius Aalders, Martin van Amerongen, Marita de Jong en R .H. Stutterheim), In Opdracht. Tripgemaal Museum / De Drijvende Dobber, Gersloot.

1998

Bas Roodnat, Het ongelijk van de kunstgeschiedenis en de Friese connectie, Vanzanten, Beesd, ongepagineerd.

2000

diverse auteurs (o.a. Hans de Jong, Marita de Jong, Thom Mercuur en Rink van der Velde), De Deelen. De Drijvende Dobber, Gersloot, pp. 100-123.

2003

Rudy Hodel, Sjoerd de Vries. Gemeentemuseum Den Haag, ‘s-Gravenhage.

2007

diverse auteurs (o.a. Jan Abrahamse, Susan van den Berg, Bernlef, Ernst Bruinsma en Yme Kuiper), De Deelen, Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud, pp. 25-51.

2008

Marita de Jong, Veertien schilders uit de Belvédère, Afûk, Leeuwarden, pp. 152-163.

2011

Willem Winters, Sjoerd de Vries, een verhaal zonder eind. Stichting Uitgeverij Perio, Leeuwarden.

2014

Susan van den Berg, Sjoerd de Vries en de Deelen. Eb en Vloed, Gersloot.

2016

Susan van den Berg, Sjoerd de Vries. Heimwee naar de toekomst. Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud.